Спада  у  образовни  профил  трећег  степена,  а  ученицима  даје  велике  могућности за  стицање  практичних  знања  из  области  уградње  и  одржавања  водоводних,  канализационих  и  грејних  инсталација.

Поред  практичних  знања,  ученици  могу  стећи  и  врло  корисна  теоријска  знања  из области  техничког  цртања,  машинских  елемената  и  материјала,  технологије  обраде, технологије  образовног  профила  и  сл.  Тиме  се оспособљавају  за  читање  техничке  документације,  као  и  за  правилну  употребу  материјала,  алата,  прибора  и  остале  опреме.

У  првом  разреду  разреду  ученици  имају  практичну  наставу  општег  типа  која  се  изводи  у  посебно  опремљеним  школским  радионицама, са  циљем  да  их  упозна  са  основним  методама  обележавања,  оцртавања,  мерења,  контроле,  склапања,  заваривања,  као  и са  методама  обраде  на  машинама  за  обраду  резањем.

У  другом  и  трећем  разреду  ученици  имају  појачану  практичну  наставу  (  два  дана  у радној  седмици ),  која  се  изводи  на  подручју  Коцељеве  у  сарадњи  са  приватним  инсталатерима,  као  и  у  комуналној  радној  организацији  „  ПРОГРЕС“  из  Коцељеве.

По  завршетку  школовања  ученици  се  могу  самостално  бавити  инсталатерским  пословима,  а  могу  се  запослити  у  предузећима  и  радионицама,  као  и  у  комуналним  организацијама  које  се  баве  дистрибуцијом  воде,  пословима  канализације  и  сл.

Такође,  ученици  могу  наставити  школовање, а  могу  се  преквалификовати  у  сличне образовне профиле.