Спада  у  образовни  профил  трећег  стспена,  а  ученицима  даје  велике  могућности  за  стицање  практичних  знања  из  области  ручне  обраде ( сечења,  турпијања,  заваривања, уклапања  профила ) ,  склапања  и  расклапања  конструкција,  као  и  одржавања  и  подешавања  машина  алатки  за  обраду  резањем  и  деформисањем.

Поред  практичних  знања, ученици  могу  стећи  и  врло  корисна  теоријска  знања  из  области  техничког  цртања,  машинских  елемената  и  материјала,  технологије  обраде  и технологије  образовног  профила.  Тиме  се  оспособљавају  за  читање  техничке  документације,  правилну  употребу  материјала,  алата,  прибора  и  остале  опреме.

У  првом  разреду  ученици  имају  практичну  наставу  општег  типа  која  се  изводи  у савремено  опремљеним  школским  радионицама,  а  која  има  за  циљ  да  их  упозна  са  основним  методама  оцртавања,  обележавања,  мерења,  контроле,  ручне  обраде,  као  и обраде  на  машинама  за  обраду  резањем.

У  другом  и  трећем  разреду  ученици  имају  појачану  практичну  наставу  из  области  одржавања  машина  (  два  дана  у  радној  седмици ),  која  се  изводи  у  модерним  школским  радионицама.

По  завршетку  школовања  ученици  се  могу  самостално  бавити  машинбраварским пословима,  а  могу  се запослити  у  одговарајућим  радионицама  и  сервисима.

Такође,  ученици  имају  могућност  наставка  школовања,  као  и  могућност  преквалификација  у  сличне  образовне  профиле.

У  трећем  разреду,  практична  настава  у  блоку  изводи  се   у  ХОЛДИНГ  КОРПОРАЦИЈИ „КРУШИК“  У  Ваљеву,  при  чему  је  „КРУШИК“  заинтересован  да  запосли ученике  овог  образивног  профила  у  својој СЛУЖБИ ОДРЖАВАЊА.