Република Србија

Средња школа

Број: 121/2

Датум: 11.06.2019. год.

К О Ц Е Љ Е В А

 

На основу члана 33 став 1 и 2 Закона о јавној својини ( Сл гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 и одлуке Школског одбора број 121/1 од 10.06.2019. године, Средња школа из Коцељеве дана 12.06.2019 године расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ –ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ  ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА- ЛИЦИТАЦИЈЕ

Расписује се Оглас за отуђење покретне ствари корисника Средње школе из Коцељеве у поступку јавног надметања- лицитације и то

 

  1. РОЛО БАЛЕР MASCHIO,ENTRY 120 DOUBLE произведен 2018 године

Комора за балирање са ланцима

Аутоматски систем за подмазивање ланца

Лежајеби и носачи водонепропусни

Хидраулично отварање пртљажника

Подешавање компресије бале: Хидраулично

Систем напајања: Алтернативни чешаљ за чешаљ 16 степен 2 3/4 инча

ПУ бочни точкови подесиви по висини

ПУ хидраулични лифт

Гуме: стд 4’к4 ‘11.5 / 80-15,3 или стд 400/60 – 15,5 4’к5’

Комбо твине + систем за везивање мреже

Ејектор бала

Кардинаско вратило са заштитом од удара вијака.

download (10)

Пољопривредна машина је добијена као донација Делегације  Европске уније али није коришћена због непостојања поседа и  пољопривредне културе травнатих засада.

Роло балер се продаје у виђеном стању и може се раѕгледати сваког радног дана у периоду од 10-11 часова уз договор  преко телефона 015 556-315.

Јавно надметање  одржаће се дана 21.06. 2019 године са почетком у 10 часова у кругу Средње школе из Коцељеве.

Право учешћа имају сва физичка и правна .Јавно надметање спроводи Конисија а записник потписују чланови комисије , најповољнији понуђач и другопласирани.

Почетна цена за поменуту машину је 12.000 еура и купопродајна цена не може бити нижа од почетне купопродајне цене, а сваки наредни помак је 50 еура.

Учесник јавног надметања који понуди  највишу цену  проглашава се купцем.

Купопродајни уговор са најповољнијим понуђачем се закључује у року од 5 (пет) радних дана од дана  одржавања јавног надметања а купопродајна цена се плаћа у року од 8 ( осам) дана од дана закључења уговора, у супротном комисија позива другопласираног понуђача ради закључења уговора.

Евентуалне трошкове поводом преноса права, транспорта и других трошкова  који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

Уплата постигнуте купопродајне цене  врши се у динарској противвредности по званичном  средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате .

Све потребне информације  у вези овог уговора могу се добити на телефон 015/ 556-315  сваког радног дана. Лице за контакт је директор Матић Верољуб.

Оглас ће бити објављен на сајту школе и Порталу јавних продаја и лицитација.  Адреса је WWW.javnaprodaja.com

Комисија за спровођење лицитације