Бранко Јанковић, наш познати глумац, био је гост наше школе.
Он се присутним ученицима и професорима обратио не као глумац, већ као пољопривредник, козар. Говорио је о важности органске производње хране, о улози и значају наше земље у области козарства и потреби да се ова грана пољопривреде прошири.
Позвао је ученике пољопривредне струке, али и све остале који су заинтересовани, да буду гости на његовом имању, али и сарадници у органској производњи хране.
Наш гост је својим говором и личним примером покушао да мотивише ученике да себи увек у животу поставе високе циљеве и угледају се на људе који су својим трудом постигли значајне резултате.
Надамо се да ће ово бити један добар почетак даље сарадње! 🍀