Датуми полагања матурског испита у августовском року 2017. године:

– Рачуноводство (матурски и практичан рад), четвртак, 24. август у 09:00 часова,

– Српски језик, четвртак, 24. август у 11:00 часова,

– Маркетинг, петак 25. август у 08:00 часова.