На основу унапред планираних стручних екскурзија Средње школе и ове године  успешно је реализована стручна екскурзија за ученике економских техничара.

Посета је обухватила посету Народној банци Србије и Народној скупштини Републике Србије.

На екскурзију се ишло 1. новембра 2017. године, а ишао  је  31 ученик,  у пратњи два професора економске струке,  Весне Глигорић и Маријане Бајић.

Током посете Народној банци Србије, ученици су имали прилику да погледају нумизматичку збирку, која по свом саставу и обиму спада у једну од значајнијих јавних збирки ове врсте.
Збирка обухвата широк хронолошки оквир – од настанка и појаве новчарства на нашим просторима,  до последњих монетарних издања.
Она на најбољи начин илуструје економске и политичке прилике на нашем поднебљу током историјских периода, али и ликовну и документарну вредност новца, које чини да оно представља културно благо наше земље.

После обиласка Народне банке, ученици су посетили и  Дом Народне скупштине Републике Србије, који је од 1984.године проглашен за споменик културе.

Током обиласка скупштинског здања, ученици су посетили малу пленарну салу (у великој је трајало скупштинско заседање), скупштинску библиотеку (са око 60.000 књига), као и раскошни дипломатски салон кнеза Павла.