Средња школа у Коцељеви у школској 2023/2024. уписује следеће образовне профиле:

– МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

  • Машински техничар за компјутерско конструисање        (30 ученика ) – MAKO SA 4D06S
  • Механичар моторних возила                                          (15 ученика )  – MAKO SA 3D82S
  • Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја              (15 ученика/6+9 дуал ) – MAKO SA 3D25S

– ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА:

  • Економски техничар                                                      (30 ученика ) – MAKO SA 4L01S

– ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ:

  • Пољопривредни техничар                                              (30 ученика ) – MAKO SA 4A03S

– ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА:

  • Фризер                                                                          (30 ученика ) – MAKO SA 3P13S

sskoceljeva-upis