Средња школа у Коцељеви у школској 2021/2022. уписује следеће образовне профиле:

– МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

  • Машински техничар за компјутерско конструисање   (30 ученика ) – MAKO SA 4D06S
  • Аутомеханичар                                                               (15 ученика ) – MAKO SA 3D20S
  • Инсталатер                                                                     (15 ученика ) – MAKO SA 3D25S

– ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА:

  • Економски техничар                                                       (30 ученика ) – MAKO SA 4L01S

– ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ:

  • Пољопривредни техничар                                              (30 ученика ) – MAKO SA 4A03S

– ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА:

  • Фризер                                                                             (30 ученика ) – MAKO SA 3P13S

sskoceljeva-upis