1. Матић Верољуб – директор школе
 2. Лукић Соња- шеф рачуноводства
 3. Танасић Весна- секретар
 4. Ковачевић Весна – проф. социологије и библиотекар
 5. Вуковић Ивана- стручни сарадник
 6. Стефан Марковић – стручни сарадник
 7. Стојановић Јасмина- проф. српског језика
 8. Марковић Лидија- проф. српског језика
 9. Јеремић Татјана- проф. српског језика
 10. Јанковић Јасмина- проф. српског језика
 11. Блажић Мирјана – проф. српског језика
 12. Лазаревић Снежана- проф. енглеског језика
 13. Гајић Марина- проф. енглеског језика
 14. Цвејић Драгана- проф. руског језика
 15. Снегић Бојана – проф. математике
 16. Ђаковић Марија- проф. математике
 17. Гајић Марија- проф. математике
 18. Поповић Борисав- проф. информатике
 19. Пушић Зоран- проф. физичког васпитања
 20. Јуришић Иван- проф. физичког васпитања
 21. Станојчић Александар – проф.физичког васпитања
 22. Марић Далиборка- проф. историје
 23. Лекић Горан- проф. историје
 24. Павловић Вера- проф. биологије
 25. Јовичић-Томић Гордана- проф. географије
 26. Перић Владимир- проф. верске наставе
 27. Павловић Марија- проф. анатомије и дерматологије
 28. Бајић Маријана- проф. економске групе предмета
 29. Глигорић Весна- проф. економске групе предмета
 30. Живановић Јелена- проф. економске групе предмета
 31. Глишић Ивана-проф. економске групе предмета
 32. Поповић Драгољуб- проф. економске групе предмета
 33. Цветиновић Јелисавка- проф. машинске групе предмета
 34. Петар Марковић- проф. машинске групе предмета
 35. Мијаиловић Драган- проф. машинске групе предмета
 36. Симић Зоран – проф. машинске групе предмета
 37. Михаиловић Жика- наст практичне наставе
 38. Јовић Милорад- наст. практичне наставе
 39. Стојановић Драган- наст. практичне наставе
 40. Попадић Горан- проф. пољоприврене групе предмета
 41. Поповић Саша – проф. пољоприврене групе предмета
 42. Пантелић Радојка- проф. пољоприврене групе предмета
 43. Ђурановић Биљана- наст. практичне наставе фризерске струке
 44. Петровић Валентина наст. практичне наставе фризерске струке
 45. Поповић Јагода- помоћник у настави
 46. Ковачевић Јован – административни радник
 47. Поповић Миленија – помоћни радник
 48. Гајић Весна – помоћни радник
 49. Васић Милица – помоћни радник
 50. Вукашиновић Јасмина – помоћни радник
 51. Васић Јован – помоћни радник
 52. Ранковић Бранко – помоћни радник