1. Матић Верољуб –  директор школе
 2. Танасић Весна  –   секретар
 3. Лукић Соња   –     шеф рачуноводства
 4. Ковачевић Весна – професор социологије и библиотекар
 5. Вуковић Ивана  –   стручни сарадник
 6. Стојановић Јасмина – професор српског језика
 7. Марковић Лидија – професор српског језика
 8. Јеремић Татјана –  професор српског језика
 9. Блажић Мирјана –  професор српског језика
 10. Лазаревић Снежана – професор енглеског језика
 11. Гајић Марина –  професор енглеског језика
 12. Ераковић Загорка – професор енглеског језика
 13. Давидовић Снежана – професор руског језика
 14. Снегић Бојана –   професор математике
 15. Ђаковић Марија – професор математике
 16. Поповић Борисав – професор информатике
 17. Митровић Младен – професор информатике
 18. Пушић Зоран – професор физичког васпитања
 19. Јуришић Иван – професор физичког васпитања
 20. Станојчић Александар – професор физичког васпитања
 21. Марић Далиборка – професор историје
 22. Лекић Горан – професор историје
 23. Павловић Вера – професор биологије
 24. Миленковић Слађана – професор хемије
 25. Јовичић-Томић Гордана – професор географије
 26. Петровић Маја – професор социологије
 27. Перић Владимир – вероучитељ
 28. Павловић Марија – професор анатомије и дерматологије
 29. Бајић Маријана – професор економске групе предмета
 30. Глигорић Весна – професоре економске групе предмета
 31. Живановић Јелена – професор економске групе предмета
 32. Поповић Драгољуб – професор економске групе предмета
 33. Цветиновић Јелисавка – професор машинске групе предмета
 34. Петар Марковић – професор машинске групе предмета
 35. Мијаиловић Драган – професор машинске групе предмета
 36. Симић Зоран – професор машинске групе предмета
 37. Михаиловић Жика – наставник практичне наставе у машинству
 38. Јовић Милорад – наставник практичне наставе у машинству
 39. Стојановић Драган – наставник практичне наставе у машинству
 40. Попадић Горан – професор пољоприврене групе предмета
 41. Поповић Саша – професор пољоприврене групе предмета
 42. Пантелић Радојка – професор пољоприврене групе предмета
 43. Бабић Ана – професор пољоприврене групе предмета
 44. Ђурановић Биљана – наставник практичне наставе фризерске струке
 45. Петровић Валентина – наставник практичне наставе фризерске струке
 46. Поповић Јагода – помоћник у настави
 47. Ковачевић Јован – административни радник
 48. Поповић Миленија – помоћни радник
 49. Гајић Весна –  помоћни радник
 50. Васић Милица – помоћни радник
 51. Вукашиновић Јасмина – помоћни радник
 52. Васић Јован – помоћни радник
 53. Ранковић Бранко – помоћни радник