Спада  у  образовни  профил  трећег  степена,  ученицима  пружа  велике  могућности  за стицање  практичних  знања  из  области  одржавања  мотора  и  моторних  возила.

Поред  практичних  знања,  ученици  могу  стећи  и  врло  корисна  теоријска  знања  из области  техничког  цртања,  машинских  елемената  и  материјала,  механике,  технологије образовног профила  и  сл.  На  тај  начин  ученици  се  оспособљавају  за  правилно  коришћење  алата  и  прибора,  као  и  за  читање  техничке  документације  у  вези  цртежа,  материјала,  склапања,  мерења,  контриле  и  сл.

Ученици  у  првом  разреду  имају  практичну  наставу  општег  типа  која  се  изводи  у савремено  опремљеним  школским  радионицама,  која  има  за  циљ  да  их  упозна  са  основним  методама  оцртавања,  обележавања,  мерења,  контроле,  ручне  обраде,  као  и  обраде  на  машинама  за  обраду  резањем.

У  другом  и  трећем  разреду  ученици  имају  појачану  практичну  наставу  из  области одржавања  мотора  и  моторних  возила  (  два  дана  по  6  сати ),  која  се  обавља  у  савремено  опремљеним  радионицама  на  подручју  Коцељеве.

По  завбршетку  школовања  ученици  се  могу  самостално  бавити  аутомеханичарским послом,  а  могу  се  запослити  и  у  другим  радионицама  и  сервисима.

Такође,  ученици  имају  могућност  наставка  школовања,  као  и  могућност  преквалификација  у  сличне  образовне  профиле.