Средња школа у Коцељеви почела је са радом као средња школа за усмерено образовање и васпитање „Вељко Влаховић“ 1. септембра 1980. године. Као техничка школа је верификована 1994. године, а од 9.10.2007. године, решењем Министарства просвете бр. 63/07, ради под именом Средња школа.

Подручја рада у којима се образују ученици су:

  • Машинство и обрада метала
  • Пољопривреда, производња и прерада хране
  • Економија, право и администрација
  • Трговина и угоститељство
  • Личне услуге

Важан предуслов за квалитетан образовно-васпитни рад је опремњеност школе.

Школа има површину од око 2000 м2 и поседује опремљене учионице, припремне просторије, радионицу, фризерски салон за практичну наставу, два кабинета са рачунарима, библиотеку, амфитеатар са 120 места.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Школа има за циљ, поред образовања ученика, формирање свестраније личности ученика и обогаћивања њихових духовних вредности. У школи се поклања велика пажња културном животу што показује велико интересовање и одзив ученика за ваннаставне активности (посете сајмовима , одлазак у позориште, излети и екскурзије) и велики број секција које школа организује (библиотечка, спортска, драмска, музичка, историјска, шаховска секција итд.).