Средња школа у Коцељеви почела је са радом као средња школа за усмерено образовање и васпитање „ Вељко Влаховић“ 1. септембра. 1980. године. Као техничка школа је верификована 1994. године, а од 9.10.2007. године, решењем Министарства просвете бр. 63/07, ради по именом Средња школа.

Подручја рада у којима се образују ученици су:

  • Машинство и обрада метала.
  • Пољопривреда,производња и прерада хране.
  • Економија,право и администрација.
  • Трговина и угоститељство.
  • Личне услуге.

Важан предуслов за квалитетан образовно-васпитни рад је опремњеност школе. Школа има површину од око 2000 м2 и поседује опремљене учионице,припремне просторије,радионицу,фризерски салон за практичну наставу,два кабинета са рачунарима, библиотеку, амфитеатар са 120 места.

skola

Школа има за циљ,поред образовања ученика, формирање свестраније личности ученика и обогаћивања њихових духовних вредности. У школи се поклања велика пажња културном животу што показује велико интересовање и одзив ученика за ваннаставне активности (посете сајмовима , одлазак у позориште, излети и екскурзије) и велики број секција које школа организује ( библиотечка, спортска, драмска,музичка, историјска, шаховска секција итд.).