Обавештавају се ученици и родитељи да ће се од 30. новембра 2020.године настава, односно сви њени облици (теоријска, вежбе, практична настава и блок настава), изводити online.

Овакав вид наставе трајаће до 18. децембра 2020.године када се званично завршава прво полугодиште ове школске године.

Током одвијања наставе на даљину, ученици су у обавези да редовно прате и присуствују настави. Они ученици који не буду присуствовали настави, уредно ће бити евидентирани.

До краја првог полугодишта оцењивање ученичких постигнућа биће искључиво online, преко изабраних платформи.

Они ученици који не буду задовољни предложеном закључном оценом имају могућност да исту поправе путем усменог одговарања, у школским просторијама, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Настава у другом полугодишту почиње 18. јануара 2021.године.